ارتودنسی دندان های حساس، چالش های پیش رو در این دوره و مدیریت آن ها